Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long - các bài viết về Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long, tin tức Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long

  • Ôm dự án nuôi cỏ dại, Công ty Phi Long bị thanh tra toàn diện

    Ôm dự án nuôi cỏ dại, Công ty Phi Long bị thanh tra toàn diện

    Pháp luật

    (SHTT) - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long hiện có 7 dự án đang triển khai tại TP.HCM. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều triển khai rất chậm, chưa hoàn thành khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, không thực hiện thủ tục chỉnh lý biến động các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....