Vinamilk

Công ty Maxclinic Việt Nam bị buộc thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm

(SHTT) - Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 4 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty Maxclinic Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hậu mại tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam (công ty Maxclinic Việt Nam), ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn số 19190/QLD-MP.

Theo đó, Cục tiến hành đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với các sản phẩm mỹ phẩm: Maxclinic Age Defying Intensive Cream; Maxclinic Age Defying Intensive Emulsion; Maxclinic Age Defying Intensive Toner; Maxclinic Vita Lift Skin Fit Mask.

42397010_2480392878853727_1790209022570266624_n

 Công ty Maxclinic Việt Nam bị buộc thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm 

Lý do của việc thu hồi là 4 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông kể trên có công thức sản phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố với cơ quan chức năng.

Cùng với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược cũng ban hành Quyết định số 721/QĐ-QLD thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho Công ty Maxclinic Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế TP.Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi và báo cáo về cơ quan này.

Hồ Ninh