Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group - các bài viết về Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group, tin tức Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group

  • Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân

    Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân

    Pháp luật

    (SHTT) - Theo VKS bị cáo Châu Thị Thu Nga và chín đồng phạm đều phạm tội nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn. Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã sử dụng tiền vào các mục đích trái pháp luật như "chạy" dự án, mua ô tô... gây bức xúc trong dư luận xã hội.