Vinamilk

Công ty cổ phần Hóa chất bị phạt nặng do báo cáo không đúng thời hạn

(SHTT) - Công ty cổ phần Hóa chất báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017, 2018...

 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hóa chất, địa chỉ: Số 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hóa chất báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Báo cáo tình hình quản trị năm 2016.

cong ty co phan hoa chat

Công ty cổ phần Hóa chất bị phạt nặng do báo cáo không đúng thời hạn 

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, theo Sở hữu trí tuệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Theo đó, Công ty bị xử phạt 60 triệu đồng. Công ty Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định đối với Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018; Công bố thông tin về người được ủy quyền CBTT (bà Lê Thị Thủy); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; BCTC năm 2017 đã được kiểm toán; Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công ty bị xử phạt 350 triệu đồng, mức phạt được đưa ra theo quy định tại theo quy định tại Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm mà Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu phải nộp là 410 triệu đồng.

Trần Hảo