Sea Bank

Công tác tiết kiệm năng lượng của tỉnh Quảng Ninh

(SHTT) - Kết quả đạt được trong công tác tiết kiệm năng lượng và Định hướng thời gian tới trong công tác tiết kiệm năng lượng của tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả đạt được trong công tác tiết kiệm năng lượng

Giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh đạt 5,96%; đến năm 2019 tổng nhu cầu năng lượng trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 triệu TOE (tấn dầu quy đổi); trong đó các phân ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 32,43%; Công nghiệp, xây dựng tăng 5,75%; Thương mại, dịch vụ tăng 5,93%; Dân cư tăng 7,88%; Giao thông vận tải tăng 5,62% và các hoạt động khác tăng 10,63%.

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020, thời gian qua các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 245.673.729kWh điện; tổn thất khai thác than giảm từ 6% xuống 4,5% đối với khai thác lộ thiên và từ 29% xuống 24% đối với khai thác than hầm lò; nhận thức của nhân dân trong sử dụng điện tiết kiệm được nâng lên; tỉnh đã chỉ đạo triển khai hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm điện và trung tâm điều khiển công suất tại thành phố Hạ Long và thành phố Uông Bí và phát huy hiệu quả đầu tư, nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được áp dụng trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, xăng sinh học được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó còn một số bộ phận, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chưa thực sự quan tâm đến tiết kiệm năng lượng; việc đầu tư thay thế dây chuyền thiết bị tiết kiệm năng lượng gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư lớn, đội ngũ người quản lý năng lượng mặc dù được đào tạo tuy nhiên kết quả triển khai tại cơ sở chưa cao.

Định hướng thời gian tới trong công tác TKNL của tỉnh Quảng Ninh

Để thực hiện mục tiêu tiết kiệm từ 6,7% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn từ 2020 đến năm 2025, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhà nước nâng cao vai trò quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại phải ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong lĩnh vực giao thông vận tải; những nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng phải thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị công nghệ lạc hậu; các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn phải có hệ thống quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định...

TT Xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE