Vinamilk
Hơn 3.000 người tham gia đổi laptop lấy máy tính bảng

Hơn 3.000 người tham gia đổi laptop lấy máy tính bảng

Danh sách 100 người xếp hàng đầu tiên mang laptop để đổi Samsung Galaxy Tab 2 miễn phí (50 máy phiên bản 3G và 50 máy phiên bản WiFi) và 200 người xếp hàng tiếp theo nhận voucher mua Galaxy Tab 2 trị giá 800.000 đồng đã được chốt ngay từ 5 giờ sáng.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE