Vinamilk
149 dịch vụ công trực tuyến sẽ được nâng cấp trong năm 2020

149 dịch vụ công trực tuyến sẽ được nâng cấp trong năm 2020

(SHTT) - Theo Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ TT&TT, 149 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2,3 sẽ được nâng lên mức 4 nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE