SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19, Viettel hiện đã hoàn tất nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ tiêm chủng phòng COVID-19.