SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/09/2023

SO HUU TRI TUE

Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Cục QLTT Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra 2 cơ sở, tạm giữ số lượng lớn phụ tùng ô tô có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu BMW, Mercedes-Benz, Toyota.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
800 cơ sở được cấp phép sản xuất kinh doanh phân bón hiện nay là quá lớn, cần xem xét giảm xuống 300 doanh nghiệp sẽ dễ quản lý hơn.