chùa Bửu Thắng - các bài viết về chùa Bửu Thắng, tin tức chùa Bửu Thắng

  • Sư mồ côi dựng mái chùa mồ côi

    Sư mồ côi dựng mái chùa mồ côi

    Văn hóa - Đời sống

    (SHTT) - Ở mái chùa đó, vị sư cô mồ côi từ tấm bé đã quặn lòng khi thấy những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, những đứa trẻ tật nguyền thiểu năng, cả những người già bị con cái hắt hủi. Vị sư cô mồ côi ấy đã dựng một ngôi chùa, để những mảnh đời vỡ ấy có được chốn an bình.