Vinamilk

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định phong hàm đại sứ cho 35 cán bộ ngoại giao

Chiều 2-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm đại sứ cho 35 cán bộ ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Việc phong hàm đại sứ lần này là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những đóng góp của các cán bộ ngoại giao đối với công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trước tình hình thế giới và khu vực trong thập niên thứ hai thế kỷ 21 đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, tác động nhiều chiều đến an ninh, phát triển và môi trường đối ngoại của đất nước. Đất nước và dân tộc ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức của một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang.

Thời gian tới, ngành ngoại giao cần nỗ lực hơn nữa để củng cố môi trường hòa bình cho phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hóa giải các thách thức đối với an ninh đất nước. Ngành ngoại giao cũng cần phát huy vai trò của một binh chủng quan trọng hàng đầu trong thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, cố gắng tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngành ngoại giao cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ, dày dạn kinh nghiệm, phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc.


 

TAGS: