Vinamilk
Những điều cần biết về bảo vệ tài sản trí tuệ

Những điều cần biết về bảo vệ tài sản trí tuệ

(SHTT) - Đối với nhiều tổ chức, việc bảo vệ tài sản trí tuệ là rất quan trọng vì đây là giá trị cốt lỗi để tạo nên thành công. Tuy nhiên, đây cũng là 'miếng bánh thơm' tin tặc thường nhòm ngó, do đó việc tiến hành bảo mật cho tài sản trí tuệ cẩn thận là điều cần ưu tiên hàng đầu.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE