Vinamilk
Phân biệt nấm độc và nấm thường

Phân biệt nấm độc và nấm thường

(SHTT) - Mặc dù đã được cảnh báo khá nhiều nhưng tình trạng người dân ăn phải nấm độc vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là ở khu vực miền núi. Dưới đây là những cách cơ bản giúp phân biệt nấm độc và nấm thường.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE