SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh, ổn định xã hội.