chỉ dẫn địa lý cam cao phong - các bài viết về chỉ dẫn địa lý cam cao phong, tin tức chỉ dẫn địa lý cam cao phong

  • Cam Cao Phong: Thương hiệu vàng nông sản Việt Nam

    Cam Cao Phong: Thương hiệu vàng nông sản Việt Nam

    Tài sản trí tuệ

    (SHTT) - Từng bị lép vế và nhầm lẫn với các loại cam khác trên thị trường, nhưng nay cam Cao Phong đang từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình. Không chỉ được bảo hộ trên toàn lãnh thổ quốc gia, cam Cao Phong còn là 1 trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ tại EU.