SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/09/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Gamuda Land cho biết, đối với vấn đề của 2 căn nhà đầu tiên được gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, khách hàng đã trực tiếp tới gặp và làm việc với chủ đầu tư. Qua các buổi làm việc, cả hai bên đều thể hiện sự hợp tác và thiện chí cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.