Thông tin và ảnh tổng hợp từ: Vietnamnet, Người đưa tin 

Tổng hợp : Webtretho