SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/09/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Volkswagen AG (VW) thực hiện chiến dịch “lọc máu” toàn bộ để lấy lại danh tiếng sau bê bối xả thải. Theo thông báo mới nhất, VW sẽ thực hiện thay đổi logo thương hiệu đã sử dụng từ năm 2012 để chào đón kỷ nguyên mới của xe điện.