Vinamilk

Cao su Tây Ninh (TRC): Lợi nhuận quý II/2020 giảm 43% do ảnh hưởng Covid-19

TRC báo lãi ròng quý 2 giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 17 tỷ đồng. Doanh nghiệp có lý giải kết quả kinh doanh quý II/2020 kém khả quan do giá bán quý II/2020 giảm so với quý II/2019.

TRC: Lãi ròng quý 2 giảm mạnh 43%

Sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và doanh thu tài chính của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng Công ty vẫn có lãi ròng tăng 11% nhờ lợi nhuận khác tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, với hơn 38 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho TRC có lãi trước thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 14% và lãi ròng đạt 37 tỷ đồng, tăng 11% dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 54%.

Trong đó, thanh lý tài sản cố định mang về cho TRC khoản thu nhập hơn 37 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, TRC chỉ mới thực hiện được 29% mục tiêu về doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

Tính riêng trong quý II/2020, do doanh thu suýt soát cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán tăng 13% khiến lãi gộp của TRC giảm 60% so với quý 2/2019, còn gần 4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá bán mủ cao su quý 2/2020 giảm so với cùng kỳ năm trước vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 58% chủ yếu do các đơn vị góp vốn chưa thanh toán cổ tức năm 2019. Số cổ tức này sẽ được ghi nhận trong quý 3/2020.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo quý II/2020 là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp âm 43 tỷ đồng, đồng thời trong kỳ doanh nghiệp đã chia trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, chính vì vậy lượng tiền mặt tại quỹ giảm từ 138,8 tỷ đồng về chỉ còn 56,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận khác giảm 32% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hoạt động thanh lý cao su năm nay hoàn thành sớm hơn so với năm 2019 nên lợi nhuận từ thanh lý cây cao su đã ghi nhận trong quý 1/2020. Vì vậy, TRC báo lãi ròng quý 2 giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 17 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có lý giải kết quả kinh doanh quý II/2020 kém khả quan do giá bán mủ cao su quý II/2020 giảm so với quý II/2019; lợi nhuận tài chính giảm do các đơn vị góp vốn chưa thanh toán cổ tức năm 2019, dự kiến sẽ thanh toán và ghi nhận trong quý III/2020; và hoạt động thanh lý cao su diễn ra chủ yếu trong quý I/2020, vì vậy lợi nhuận thanh lý của năm 2020 đã ghi nhận chủ yếu trong quý I/2020.

Nợ ngắn hạn giảm mạnh

Mới đây, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP - UPCOM) thông báo đã nâng tỷ lệ sở hữu tại TRC từ 6,99% lên mức 9,47% và trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP nắm giữ 60% vốn tại TRC

Tính đến ngày 30/06/2020, hàng tồn kho của TRC đã giảm 17% so với đầu năm, chỉ còn gần 47 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền cũng giảm 62 tỷ đồng so với đầu năm dẫn đến tổng tài sản giảm nhẹ 4%, còn hơn 1,887 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm gần 348 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm chủ yếu do khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 74%, trong khi dư nợ vay dài hạn chiếm hơn 275 tỷ đồng vẫn xấp xỉ hồi đầu năm.

Cuối phiên 14/07/2020, thị giá TRC giảm nhẹ 7% so với đầu năm 2020, lùi về mức 30,550 đồng/cp, nhưng nếu so với đầu năm 2019, giá cổ phiếu TRC đã tăng hơn 52%.

Ngày hôm nay 15/7/2020, cổ phiếu TRC giao dịch ở mức giá 29.700 đồng/cp.

Cổ phiếu CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) giao dịch ở mức giá 29.700 đồng/cp (15/7/2020).

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ