Vinamilk

Cần có chính sách tốt cho phát triển sở hữu trí tuệ

(SHTT) - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt là vấn đề bảo hộ và thực thi SHTT. Thời gian qua, VN đã làm tốt lĩnh vực SHTT, có nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được hưởng lợi từ sự tạo điều kiện của Chính phủ.

Mới đây, Việt Nam (VN) đã bước vào hội nhập sâu với các nền kinh tế trên thế giới qua các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Do vậy, yêu cầu và thách thức đối với SHTT sẽ rất cao. VN hiện nay, số bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được bảo hộ chỉ khoảng 10% nội địa, còn lại là của FDI và các thành phần kinh tế khác. Trong số đó phần lớn từ khối viện, trường, chưa có nhiều đơn vị đến từ khối doanh nghiệp.

 Làm thế nào để sử dụng SHTT phát triển đổi mới, dùng đổi mới để cho tăng trưởng nền kinh tế? Và, làm thế nào để SHTT tập trung vào thương mại hóa tài sản trí tuệ, như Singapore là một đích cho VN hướng đến.

Cuối năm 2017, trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành công của Singapore về sự chuyển hướng gần đây đối với các hoạt động thúc đẩy, tăng cường đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế và các doanh nghiệp. Theo đánh giá của Bloomberg, Singapore đã vươn lên vị trí thứ tư thế giới, thứ nhất châu Á về bảo hộ SHTT, thứ sáu về chỉ số đổi mới năm 2017, thứ bảy về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Can co chinh sach so huu tri tue

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo Singapore

Hiện nay, Bộ KH và CN đang phát triển hệ thống SHTT theo định hướng trở thành công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa Cơ quan SHTT của hai nước Việt Nam – Singapore được kỳ vọng mang lại sự hỗ trợ giúp Cục SHTT Việt Nam những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia, đáp ứng được yêu cầu và cách đi giống Singapore đang làm.

 Năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại ngoại Việt Nam - Singapore và là năm Singapore là chủ nhà của ASEAN, VN luôn nhận được sự quan tâm ưu tiên của Singapore do sự phong phú, đa dạng của các hoạt động đầu tư kinh doanh. Theo Văn bản được ký kết, Cơ quan SHTT Singapore (IPOS) sẽ cử các chuyên gia sang VN để trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy khai thác sáng chế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học và viện nghiên cứu của VN. IPOS cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ và chia sẻ kết quả thẩm định sáng chế với Cục SHTT VN (NOIP), thông qua việc thiết lập các Nhóm công tác chuyên gia của hai Cơ quan về việc thẩm định nội dung đơn sáng chế. Nhóm này có mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thẩm định đơn sáng chế được nộp vào VN thông qua Đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước PCT (Hệ thống PCT). Ngoài ra, hai Cơ quan cũng thống nhất chia sẻ thông tin về chính sách và pháp luật SHTT, các số liệu thống kê và dữ liệu SHTT của nhau thông qua Cổng thông tin SHTT chung của ASEAN để tạo thuận lợi hóa cho người nộp đơn.  

 Trong giai đoạn vừa qua, nhiều nhóm khởi nghiệp ở VN nhưng lại tận dụng được hạ tầng và điều kiện thuận lợi của Singapore. Đó là những tri thức kinh nghiệm quan trọng mong phía Singapore giúp đỡ VN đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian sắp tới.

 Bước vào năm 2018, VN đã có những kế hoạch cụ thể để sửa đổi Luật SHTT. Do vậy, VN rất kỳ vọng kinh nghiệm của Singapore, đặc biệt là thực tiễn đi trước sẽ có tư vấn và hỗ trợ hữu ích cho VN. Singapore là quốc gia hàng đầu về lĩnh vực SHTT xứng đáng để VN học tập.

Mã Thành Phát


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE