Vinamilk

Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải nộp là bao nhiêu tiền?

Câu hỏi: Tôi có một sản phẩm dự định đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục Sở hữu trí tuệ nhưng tôi không biết cả khoản phí, lệ phí phải nộp là bao nhiêu tiền?

Trả lời:

kieu dang cong nghiep

 

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì, Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

STT Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Mức phí, lệ phí(đồng)
  Lệ phí nộp đơn(cho mỗi phương án) 180.000
  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên(mỗi đơn/yêu cầu) 600.000
  Lệ phí công bố đơn

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phải nộp thêm tiền cho mỗi hình

120.000

60.000

  Phí xét nghiệm nội dung đơn (áp dụng với mỗi phương án, bao gồm cả tra cứu thông tin) 540.000
  Phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN 120.000
  Lệ phí cấp bằng độc quyền KDCN 120.000
  Lệ phí công bố bằng độc quyền KDCN

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

120.000

60.000

  Lệ phí gian hạn hiệu lực ( bằng đọc quyền KDCN) 660.000

Theo luatminhkhue