Vinamilk

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Cho tôi hỏi những đối tượng nào thì không nằm trong danh sách được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?

Trả lời:

Điều 64 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định cụ thể những đối tượng không có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật, hình dáng bên ngoài của sản phẩm chỉ thuần túy có giá trị thẩm mỹ.

Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả bảo hộ những bản vẽ, thiết kế sơ đồ của các công trình xây dựng còn hình dáng bên ngoài của chúng thì không được bảo hộ.

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đó là các loại sản phẩm mà khi đưa vào sử dụng thì không còn giữ được hay bị mất đi hình dáng bên ngoài như lúc ban đầu.

Căn cứ pháp lý: Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

“Điều 64. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.”

Theo netlaw.vn


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE