SO HUU TRI TUE

Bước tiến mới trong việc hiện đại hóa bản quyền âm nhạc

(SHTT) - Những vấn đề liên quan đến bản quyền âm nhạc thời đại kỹ thuật số chưa bao giờ hạ nhiệt. Những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho quá trình sáng tác âm nhạc vẫn chưa nhận được giá trị xứng đáng cho chất xám và nỗ lực mà họ đã bỏ ra.

music copyright knowledge cropped(6)

 

Những tiến bộ về công nghệ trong vài thập kỷ qua đã làm thay đổi đáng kể cách con người giải trí, mà cụ thể ở đây là nghe nhạc. Tuy nhiên, những gì mà ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ nhận được vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tài năng và đóng góp của họ. Thực tế là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra tác phẩm nhiều khi lại không có được khoản thu nhập chính đáng cho chất xám và nỗ lực sáng tác. Người ta gọi đây là “thời kì đen tối” của ngành bản quyền âm nhạc.

Trong vài năm qua, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã tìm cách hiện đại hóa hệ thống bản quyền Hoa Kỳ. Sau nhiều buổi lắng nghe và trực tiếp nói chuyện với các nhà sản xuất, ca sĩ và nhà soạn nhạc trên khắp đất nước về việc làm thế nào để cải thiện hệ thống bản quyền tại nước Mỹ, kết quả là các điều luật tác quyền đã được siết chặt hơn nhằm bù đắp quyền lợi cho những người làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc tỉ đô của đất nước này.

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Tòa án Tư pháp đã tiến hành các bước nhằm thay đổi cách thức bảo vệ quyền lợi cho người làm nhạc bằng cách đồng ý phê chuẩn Đạo luật hiện đại hóa về Âm nhạc (H.R. 5447). Đạo luật này là bản tổng hợp của một số dự luật nhằm đem lại sự công bằng cho hệ thống bản quyền âm nhạc và đưa luật bản quyền vào thời đại kỹ thuật số.

Luật H.R. 5447 bao gồm việc cải cách cấp phép nêu trong Đạo luật hiện đại hóa âm nhạc năm 2017, đơn giản hóa quyền cấp bản quyền âm nhạc kỹ thuật số và tăng khoản thanh toán tiền bản quyền cho chủ bản quyền dựa trên tiêu chuẩn người mua/người bán tự nguyện. Dự luật này tạo ra một đơn vị cấp phép duy nhất để quản lý quyền sao chép cơ học cho các tác phẩm âm nhạc số và loại bỏ một số quá trình cần thông qua Cục Bản quyền tác giả, điều này giúp cho các nhà soạn nhạc nhận được khoản lợi nhuận đầy đủ cho tác phẩm của họ và được thanh toán một cách kịp thời hơn.

Đạo luật cũng bao gồm việc bồi thường cho các bài hát, các dịch vụ liên quan, cung cấp quyền biểu diễn công khai cho các bản ghi trước năm 1972; Đạo luật đền bù cho Người sản xuất Nhạc (AMP) đảm bảo rằng các nhà sản xuất đĩa, hòa âm phối khí âm thanh và những người chịu trách nhiệm trong công việc sáng tác khác được bồi thường cho những đóng góp mà họ đã bỏ ra.

Đạo luật này là một bước tiến mới trong việc đưa luật bản quyền âm nhạc thế kỷ XX vào kỷ nguyên số sao cho phù hợp và sẽ nâng cao mức đền bù cho những người làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc một cách xứng đáng nhất.

Yến Nhi


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE