Vinamilk

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để đảm bảo an ninh mạng quốc gia

(SHTT) - “Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm Make in Vietnam" - Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số”, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đảm bảo cho Việt Nam an toàn trong không gian mạng và cách mạng số là sứ mệnh của mọi cơ quan, tổ chức và toàn thể cộng đồng CNTT Việt Nam”.

Bộ trưởng chia sẻ, để phát triển bền vững cho các hệ thống công nghệ thông tin, chúng ta cần phải có một mạng lưới chuyên gia và đơn vị chuyên trách dưới sự điều phối của cơ quan chức năng; thông tin phải được chia sẻ kịp thời. Khi sự cố xảy ra với một đơn vị, các đơn vị cùng coi đây là trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia ứng cứu theo sự điều phối chung, vì một không gian mạng an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Bo truong Nguyen Manh Hung

 Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ TT-TT  Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng nếu trước đây chúng ta đặt cơ sở hạ tầng là yếu tố tiên quyết thì hiện nay cần thay đổi để biến con người trở thành nhân tố quan trọng nhất, sau đó đến quy trình, rồi mới đến giải pháp, thiết bị. Mỗi cơ quan, tổ chức cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý, cân đối cả 3 yếu tố này.

Ngoài ra, những dịch vụ tốt nhất được cung cấp bởi những doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất nên các cơ quan, tổ chức một mặt kiện toàn lực lượng tại chỗ, mặt khác thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của các doanh nghiệp đã được Bộ TT-TT cấp phép.

Vì vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm Make in Vietnam”.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Hùng cũng cho biết, sắp tới, Bộ TT-TT sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp tiên phong nhằm phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Hệ sinh thái là một mô hình tổng thể, toàn diện và đầy đủ các giải pháp. Doanh nghiệp có thế mạnh về giải pháp nào sẽ được giao để tập trung phát triển sâu, chuyên nghiệp về giải pháp đó, được ưu tiên và khuyến nghị sử dụng.

Cùng với đó, Bộ cũng sẽ sớm thành lập 1 Liên minh nhằm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản phẩm, bảo đảm các sản phẩm có sự liên thông, kết nối. Liên minh doanh nghiệp này cũng cam kết sử dụng sản phẩm của nhau để cung cấp một giải pháp tổng thể cho khách hàng.

Cũng trong Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019, theo người đứng đầu Bộ TT-TT đề nghị các cơ quan, tổ chức và toàn thể cộng đồng phải cùng tham gia bảo đảm một không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cần đẩy mạnh, thay đổi tư duy và đổi mới hoạt động; Việt Nam cần tham gia tích cực, đóng góp thiết thực hơn cho các hoạt động an toàn, an ninh mạng quốc tế, đặc biệt đối với các hoạt động do Liên minh Viễn thông Thế giới khởi xướng.

Mai An