Vinamilk

Bộ Tài chính nói gì về năng lực nhà đầu tư và vấn đề đất đai tại sân golf Thuận Thành?

Về Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành, Bắc Ninh, vừa qua Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT về năng lực pháp lý cũng như hàng loạt vướng mắc về đất đai liên quan nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Vướng mắc về ngành nghề kinh doanh

Được biết, Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ sẽ do liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLand (Công ty HUDLand) và Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến các nhà đầu tư này, theo Bộ Tài chính, tại Văn bản số 13830/BTC-ĐT ngày 16/10/2017 của Bộ này đã có ý kiến về ngành, nghề kinh doanh của Công ty HUDLand chưa bao gồm một số ngành nghề liên quan đến mục tiêu hoạt động của Dự án như: Hoạt động các cơ sở thể thao (9311); Giáo dục thể thao và giải trí (8551)… và đề nghị Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của Dự án.

Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ sẽ do liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLand (Công ty HUDLand) và Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư.

Tại hồ sơ Dự án kèm theo lần này chỉ bao gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102340326 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/4/2018) do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp, không bao gồm danh sách ngành nghề kinh doanh của HUDLand.

Đồng thời, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102071176 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 8/7/2015) của Công ty Thăng Long do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp cũng không bao gồm các ngành liên quan đến hoạt động của dự án như: Hoạt động các cơ sở thể thao, giáo dục thể thao và giải trí…

Do vậy, đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện năng lực đáp ứng của các nhà đầu tư với yêu cầu điều kiện hoạt động, thực hiện Dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật”, văn bản nêu rõ.

Không miễn giảm tiền sử dụng đất, thuê đất

Một nội dung nữa, theo Bộ Tài chính, liên quan đến đất đai và việc sử dụng đất cũng như việc miễn, giảm tiền thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án cũng vướng một loạt vấn đề.

Cụ thể, về việc sử dụng đất để thực hiện dự án, theo quy định điểm a, điểm d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 thì dự án thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về miễn, giảm tiền thuế đất, theo khoản 2 Điều 2 (bổ sung khoản 9 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất) và khoản 5 Điều 3 (bổ sung khoản 9 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước); Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất thuê mặt nước; thì không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Bộ Tài chính cho biết căn cứ quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng về việc quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, các dự án sân golf không được sử dụng đất trồng lúa, đất màu (trừ đất trồng lúa một vụ năng suất thấp); đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng thuộc quy hoạch.

Tuy nhiên, tại thuyết minh dự án khu đất trên hiện trạng là khu đất bãi bồi ven sông, được sử dụng để trồng cây hằng năm, mặt nước nuôi trồng thủy hải sản năng suất thấp. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị cần bổ sung thuyết minh về sự phù hợp việc chuyển đổi hiện trạng đất nông nghiệp, bãi bồi ven sông sang đất làm sân golf đảm bảo phù hợp với Luật Đê điều, Luật Đất đai…

Đặc biệt, để đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ và đề điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; quy hoạch sử dụng đất của địa phương; và các quy hoạch khác liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp ý kiến của Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về dự án?

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có công văn số 7061/BTNMT-KHTC do Thứ trưởng Trần Quý Kiên ký gửi Bộ KH&ĐT về tham gia ý kiến Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Bộ TN&MT đề nghị UBND Bắc Ninh chỉ đạo rà soát hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án theo đúng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo các tiêu chí, điều kiện hình thành sân golf theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf; tổ chức kiểm tra, thẩm định về năng lực, điều kiện của chủ đầu tư để được thực hiện dự án theo quy định tại Điều 58 Luật đất đai, các Khoản 2, 3 và 4 Điều 14 Nghị định sỔ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Bộ TN&MT, việc triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cụ thể: quy định về phòng, chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước (tại Khoản 3 Điều 26); về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt (Khoản 1 Điều 27); về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy (Điều 30); về xả nước thải vào nguồn nước (Khoản 2, 3 Điều 37); về phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Khoản 1 Điều 63) của Luật tài nguyên nước.

Trường hợp dự án có quy mô khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 6 Luật tài nguyên nước và Điều 2 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước thì phải thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng của dự án” – ý kiến của Bộ TN&MT.

Thêm vào đó, dự án cần thuyết minh làm rõ việc đảm bảo các nguyên tắc chung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, 6, 7 Điều 3 Luật tài nguyên nước và Khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; phù hợp với hành lang bảo vệ nguồn nước (nếu đã được thiết lập) theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 98ha, nằm ngay cạnh sông Đuống (xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Tổng vốn đầu tư của dự án là 797 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động toàn bộ vào quý IV/2023. Mới đây, ngày 11/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ký văn bản gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xin ý kiến thẩm định thực hiện dự án.

Ngày 4/10/2019, dự án trên đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân ký.

Tuy nhiên, với vị trí nằm hoàn toàn ngoài đê sông Đuống, dự án sân golf quốc tế Thuận Thành thời gian gần đây nhận được nhiều quan tâm của dư luận, nhiều chuyên gia lo ngại, nếu sân golf được xây dựng tại đây sẽ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường, khi lượng chất thải từ sân golf đổ ra sông Đuống - nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn hộ dân của tỉnh Bắc Ninh.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ