SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 03/10/2023

SO HUU TRI TUE

Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Bằng sáng chế thiết bị cảnh báo nhiệt độ của Pranavh Joshua Vallabhaneni, 15 tuổi ở Pennsylvania (Mỹ) mong muốn số trẻ qua đời trong xe hơi sẽ giảm xuống.