Vinamilk

Bộ KH&CN đề xuất phương án quản lý hoạt động vận tải Uber, Grab

(SHTT) - Về biện pháp quản lý, đối với sở GTVT “rà soát tuyến đường, phố có biển báo cấm xe taxi thì đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép bổ sung biển báo phụ cấm cả xe hợp đồng nhằm đảm bảo công bằng giữa các loại kinh doanh”.

 Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) mới đây đã có văn bản phúc đáp công văn của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến về quản lý phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Quyết định 24 của Bộ GTVT có quy định rõ sở GTVT tại các địa phương có nhiệm vụ “tiếp nhận, cập nhật danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, phương tiện tham gia trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và bộ GTVT, cung cấp danh sách cho cơ quan Cảnh sát giao thông, cơ quan thuế cùng cấp để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, phương tiện tham gia thí điểm”.

Vì vậy, bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị nội dung báo cáo cần cung cấp đầy đủ số liệu về số lượng lớn đơn vị vận tải, phương tiện đã tham gia đề án thí điểm tại từng địa phương, từ đó bổ sung nội dung đánh giá về tốc độ phát triển phương tiện tham gia thí điểm, những tác động, ảnh hưởng tới việc ùn tắc giao thông, an toàn giao thông của mỗi địa phương.

UBRE

Bộ KH&CN đề xuất phương án quản lý hoạt động vận tải Uber, Grab 

Về biện pháp quản lý, đối với sở GTVT “rà soát tuyến đường, phố có biển báo cấm xe taxi thì đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép bổ sung biển báo phụ cấm cả xe hợp đồng nhằm đảm bảo công bằng giữa các loại kinh doanh”.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xem xét tính khả thi của biện pháp vì hiện nay các phương tiện giao thông tham gia dịch vụ vận tải hành khách dù có gắn phù hiệu xe hợp đồng nhưng khó nhận biết sự khác biệt này đối với phương tiện giao thông không tham gia dịch vụ vận tải hành khách.

Cho nên, việc phát hiện sai phạm đối với các phương tiện này khi đi vào tuyến đường phố có biển cấm là khó khăn.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị bộ GTVT có báo cáo đánh giá hiệu quả cụ thể, chi tiết và có các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong quá trình khiển khai đề án thí điểm.

Liên quan đến loại hình vận tải này, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội taxi Hà Nội về một số vấn đề của xe thí điểm hợp đồng điện tử. 

Trước đề nghị của Hiệp hội là các xe Uber, Grab phải gắn logo biểu trưng, Bộ Giao thông cho rằng, việc sử dụng dữ liệu điện tử thay cho hợp đồng bằng giấy, là ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Theo đúng quy định, các xe này phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

Bộ Giao thông đã yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm xây dựng kế hoạch thiết kế, in ấn, cấp logo cho các xe. Bộ cũng chỉ đạo các Sở Giao thông đôn đốc đơn vị thực hiện nghiêm quy định này, ban hành mẫu logo chung để dán trên phương tiện thí điểm. 

PV (t/h)