Vinamilk
Bộ Tài chính đề nghị thanh tra một loạt dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm

Bộ Tài chính đề nghị thanh tra một loạt dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm

Các dự án bất động sản là những dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá thị trường làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE