Vinamilk

Bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các startups Việt

(SHTT) - Các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) Việt sẽ phải chịu nhiều rủi ro cũng như phải đối mặt với các nguy cơ mất thương hiệu, ý tưởng nếu không đăng ký bảo vệ sở hữu trí tuệ trước khi được tiếp vốn và phát triển ý tưởng kinh doanh.