Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum - các bài viết về Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, tin tức Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

  • Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

    Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

    Truyền hình SHTT

    (SHTT) - Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có nhiều loại sâm Ngọc Linh giả và không được kiểm tra chặt chẽ. Chính vì vậy việc bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là điều vô cùng cần thiết.