Vinamilk

Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

(SHTT) - Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có nhiều loại sâm Ngọc Linh giả và không được kiểm tra chặt chẽ. Chính vì vậy việc bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là điều vô cùng cần thiết.

 


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE