Vinamilk

Bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

(SHTT) - Ngày 15/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp cùng Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức tập huấn bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Mặc dù mỗi năm Việt Nam cho ra đời hàng trăm loại giống cây trồng nhưng đến nay, 80% giống rau vẫn phải nhập khẩu, chỉ có 16 giống hoa, giống rau mới được công nhận.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, từ năm 2010 đến nay, ngành chức năng đã công nhận được 685 giống cây trồng (248 giống được công nhận chính thức, 437 giống sản xuất thử). Trong đó, chỉ riêng giống lúa được công nhận chính thức là 180 giống; giống ngô công nhận chính thức 40 giống ngô lai và 56 giống sản xuất thử. Trong khi đó, các giống rau, giống hoa được công nhận còn khiêm tốn, sau 10 năm, mới công nhận chính thức và sản xuất thử 16 giống hoa.

Thực trạng này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần sớm có giải pháp đổi mới công tác nghiên cứu, chọn tạo giống để bảo đảm phát triển sản xuất hiệu quả. Chính vì vậy việc bảo hộ bản quyền giống cây trồng càng trở nên quan trọng. Đó là lý do buổi tập huấn bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam được tổ chức.

bao ho ban quyen giong cay trong

 Bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Tham dự buổi tập huấn có hơn 120 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở nghiên cứu, chọn, tạo, sản xuất giống cây trồng, các tổ chức Hội Nông dân, khuyến nông trên địa bàn Đà Lạt.

Các đại biểu đã được các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam trình bày các chuyên đề về: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, những quy định và khảo nghiệm về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng; chế tài xử phạt các hành vi vi phạm bản quyền tác giả đối với giống cây trồng; tình hình thực hiện bảo hộ bản quyền giống rau, hoa và các loại cây trồng ở Việt Nam và ở tỉnh Lâm Đồng; thực trạng việc xâm hại bản quyền giống hoa...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền giống cây trồng của người chọn, tạo, phát hiện, phát triển giống cây trồng được pháp luật bảo hộ; đồng thời nâng cao ý thức của người sử dụng giống cây trồng để tránh các hành vi vi phạm, xâm hại bản quyền. Từ đó, việc bảo hộ bản quyền giống cây trồng được thực thi nhằm đảm bảo cho người tạo giống có thể khai thác lợi nhuận và tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm, tạo ra nhiều giống mới có tính trạng ưu việt, phục vụ cho phát triển nền nông nghiệp.

Vân Tú