Vinamilk

Bản tin Sở hữu trí tuệ: Vai trò của thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp

(SHTT) - Tuần vừa qua, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội thảo Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp. Các chuyên gia đã khẳng định vai trò của Thương hiệu trong giá trị của doanh nghiệp, phải có sự đầu tư bài bản để nâng cao giá trị hàng hóa.