Sea Bank
Hủy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm sở hữu trí tuệ thế nào?

Hủy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm sở hữu trí tuệ thế nào?

Câu hỏi: Công ty tôi trước đây có đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm với Cục sở hữu trí tuệ và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Hiện tại, công ty tôi muốn hủy đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm này có được không? Thủ tục cần ra sao? Thời gian trong bao lâu?

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE