Vinamilk
Nhà xuất bản Giáo dục VN bị tố vi phạm bản quyền

Nhà xuất bản Giáo dục VN bị tố vi phạm bản quyền

Nhà xuất bản Giáo dục VN đã bị tác giả Hồ Huy Sơn lên tiếng tố cáo vi phạm bản quyền vì đăng hai bài viết của anh là Con đường rơm và Hãy can đảm lên trong cuốn Luyện tập tiếng Việt 3 và 35 đề ôn luyện tiếng việt 3 mà không xin phép.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE