Vinamilk
Từ Apple, nghĩ về chuyện bảo hộ thương hiệu ở Việt Nam

Từ Apple, nghĩ về chuyện bảo hộ thương hiệu ở Việt Nam

Thương hiệu (nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ) là tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) quan trọng nhất của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, giá trị có thể lên đến hàng tỉ đô la Mỹ và phải trải qua quá trình đầu tư, gồm cả tiền bạc và thời gian, mới có được.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE