Vinamilk
Bảo vệ tài sản nhượng quyền thế nào?

Bảo vệ tài sản nhượng quyền thế nào?

Câu hỏi: Doanh nghiệp của tôi vừa mới gây dựng được 1 thương hiệu và tôi muốn bảo vệ được danh tiếng của thương hiệu này. Tuy nhiên vấn đề tôi lo lắng đó là bảo vệ tài sản nhượng quyền trong giai đoạn khủng hoảng. Vì vậy tôi muốn hỏi là bảo vệ tài sản nhượng quyền như thế nào?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE