Vinamilk
Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường đất đai tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường đất đai tại Quảng Nam và Đà Nẵng

(SHTT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, về việc “sốt” đất ở Quảng Nam và Đà Nẵng thời gian qua.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE