Bản đồ số dành cho người Việt - các bài viết về Bản đồ số dành cho người Việt, tin tức Bản đồ số dành cho người Việt

  • Vmap: Bản đồ số dành cho người Việt

    Vmap: Bản đồ số dành cho người Việt

    Khoa học - Công nghệ

    (SHTT) - Nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) là cơ quan thường trực, nền tảng Bản đồ số - Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao đã chính thức đi vào hoạt động phục vụ cho nhu cầu của người Việt.