SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Sứ mệnh của BK-Fund, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Bách Khoa Hà Nội, không chỉ đơn thuần là sinh lời, mà trên hết là đưa các phát minh, sáng chế, tài sản trí tuệ trong trường Đại học vào cuộc sống.