SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020 và ký chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021-2025.
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) – Huawei cho rằng quyết định cấm cửa của chính phủ Australia “có động cơ chính trị” và “không phải là kết quả từ một quá trình cân nhắc dựa trên thực tế, minh bạch và công bằng”.