Giấc mơ sữa Việt Nam

AMWAY nằm trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Amway, thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự nằm trong Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững (CSI) 2016 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) công bố.

 Giải thưởng “100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững – CSI 2016 ” là niềm vinh dự cho Amway, ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Amway Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Trong gần 10 năm hoạt động tại Việt Nam (từ 2008), Amway đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, cộng đồng dân cư, và thực hiện tốt việc đóng thuế và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Ông Leo Boon Wang, Tổng Giám Đốc Amway Việt Nam chia sẻ:

“Với Amway, CSR không chỉ là tài trợ hoặc thực hiện các chương trình từ thiện, mà bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau, tạo nên một nền tảng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm, như an toàn về tính mạng con người và an toàn về môi trường trong sản xuất, ứng xử công bằng và nhân văn với người lao động, tuân thủ luật pháp, hoàn thành nghĩa vụ thuế với chính phủ, thực hiện cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ với khách hàng, thực hành sự liêm chính trong kinh doanh… 

am

AMWAY nằm trong Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 

Giải thưởng là nguồn động viên, khích lệ Amway Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, song hành với việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.”

Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững (CSI) là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của khối doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước cũng như cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Để đạt được giải thưởng này các doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng và áp dụng các mô hình kinh doanh sáng tạo, năng động tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, cũng như chủ động nghiên cứu và triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, với ưu tiên đặc biệt cho những mô hình năng suất xanh để đảm bảo phát triển bền vững và tạo đột phá trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh. Giải thưởng này được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội được hỗ trợ và tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, doanh nghiệp hội viên của VCCI và các chuyên gia độc lập khác.

Bùi Huyền