Vinamilk

6 tháng đầu năm nợ nhóm 5 tại MB tăng 174%, nguồn tiền gửi

(SHTT) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế MB đạt 5.119 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kì 2019.

Ngân thàng TPCP Quân đội (MB - MBB) vừa công báo cáo tài chính hợp nhất quy 2/2020 với kết quả kinh doanh khá khả quan so với nhiều nhà băng khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt 5% và 6,2% so với cùng kì 2019 và thực hiện được 51% kế hoạch.

Thu nhập lãi thuần của MB đạt 9.319 tỷ đồng, tăng 9,3% và chiếm hơn 72% tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 6,8% xuống mức 1.690 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của MB trong 6 tháng đầu năm đạt 12.912 tỷ đồng, tăng 11,2%. Sau khi trừ chi phí hoạt động 4.484 tỷ đồng (tăng 2,6%), ngân hàng lãi thuần 8.428 tỷ đồng, tăng 16,4%.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, MB cũng đã trích lập 3.310 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 40% so với cùng kì 2019 khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng trưởng 5%, đạt gần 5.119 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 6,2%, đạt gần 4.173 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại MB.

Ngoài ra, chất lượng tín dụng tại MB cũng đáng lo ngại. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nợ xấu nội bảng của MB tăng 23,5% so với đầu năm, lên mức 3.577 tỷ đồng.

Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh từ 618 tỷ đồng lên 1.695 tỷ đồng, tương ứng tăng 174%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,16% vào cuối năm 2019 lên mức 1,37%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại MB.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2020, tín dụng – mảng hái ra tiền tại MB lại sụt giảm rõ rệt. Cụ thể, tiền gửi khách hàng giảm 5,6% xuống còn 257.379 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi không kì hạn tại MB suy yếu rõ rệt khi giảm 9% so với đầu năm xuống còn 83.935 tỷ đồng. Tiền gửi kí quĩ cũng giảm 22,4% xuống mức 5.929 tỷ đồng. Tiền  gửi có kỳ hạn cũng giảm nhẹ 1%, xuống 168.051 tỷ đồng. Theo đó, CASA tại nhà băng này tiếp tục sụt giảm so với đầu năm.

Ngoài ra, khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác 6 tháng đầu năm giảm 31%, xuống còn 7.228 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại MB.  
Đáng chú ý, lưu chuyển tiền tệ của nhà băng này cũng không mấy khả quan. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 2.372 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư cũng đang âm 398 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 4.268 tỷ đồng.

Hà Phương