Ảnh minh họa. Nguồn: Sức khỏe Đời sống và VOV. 

Nắm bắt đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến BHXH không bao giờ là thừa đâu bà con ạ. Ít nhất chúng ta biết được mình được nhận đầy đủ quyền lợi hay chưa để còn khiếu nại.