Vinamilk

Năm 2020: Hòa Bình đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 70%, phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

(SHTT) - Tại đại hội cổ đông thường niên 2020 tới đây, HĐQT của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ đề cử con trai của Chủ tịch Lê Viết Hải mới sinh năm 1992 vào HĐQT thay thế một thành viên vừa từ nhiệm.

Từ mục tiêu tăng trưởng 77% xuống mốc giảm 70% lợi nhuận

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) đã công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 dự kiến họp ngày 24/6 tới đây.

Theo tờ trình, năm 2020 Hòa Bình lên kế hoạch 12.500 tỷ đồng doanh thu, 125 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 33% và 70% so với năm 2019. Cổ tức dự kiến là 5% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu. Đây là kế hoạch trình cổ đông sau hai lần điều chỉnh giảm mục tiêu kinh doanh từ đầu năm đến nay.

Trước đó, theo thông điệp của ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trên báo cáo thường niên 2019, từ đầu năm 2020, HĐQT đã đề ra kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ đồng, lợi nhuận 720 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid–19 đã tác động nghiêm trọng trực tiếp tới tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam từ tháng 1 đến nay và mức độ ảnh hưởng, hệ lụy di chứng của đại dịch chắc chắn còn kéo dài. Do đó, HĐQT đã tạm đưa ra kế hoạch 14.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ lãi sau thuế trên báo cáo thường niên và lại tiếp tục giảm kế hoạch để trình cổ đông vào phiên họp tới đây.

Năm 2019, Hòa Bình đạt 18.610 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương năm 2018 nhưng lãi sau thuế lại giảm 34% còn 406 tỷ đồng.

vnfinance_kqkd_cua_hbc

Nguồn: HK tổng hợp 

Hòa Bình sẽ trình cổ đông phương án trích 0,8% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của cổ đông công ty mẹ (417 tỷ đồng) là khoảng hơn 3,3 tỷ đồng làm thù lao cho Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó đoanh nghiệp trích hơn 69 tỷ đồng chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%.

Năm 2020, Tập đoàn dự kiến tiếp tục trích 0,8% trên lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ để chi thù lao cho HĐQT.

Tập đoàn cũng lên phương án trích 1,25% trên tổng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ thưởng khích lệ cho ban điều hành và 3,75% tổng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cho cán bộ trọng yếu trong năm 2020 khi đạt mục tiêu lợi nhuận.

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Tập đoàn sẽ trích 10% phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó sẽ được phân bổ cho ban điều hành 25% và cán bộ trọng yếu 75%.

Phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tại đại hội tới đây, Hòa Bình sẽ trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%.

Đến thời hạn chuyển đổi thì nhà đầu tư được giảm giá tối đa 10% trên giá cổ phiếu bình quân của 30 phiên liền trước đó cùng với lãi suất do HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư nhưng tối đa không vượt quá 8%. Nếu đến thời hạn chuyển đổi mà nhà đầu tư không chuyển đổi thì thì được hưởng lãi suất tối đa 12%.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán nợ đến hạn, thực hiện đầu tư dự án, tăng quy mô vốn hoạt động và trả chi phí cho các bên tư vấn phát hành.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông tháng 4/2017, năm 2020 Công ty phát hành 2,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá. Đối tượng phát hành là nhân viên làm việc cho Công ty liên tục trong vòng 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên từ ngày 1/1/2017 – 31/12/2019.

Song song với đó Hòa Bình cũng dự kiến phát hành4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc cho Công ty, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá. Quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 1/1/2020 với điều kiện nhân viên làm việc cho Công ty liên tục 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

HĐQT cũng trình cổ đông việc hoãn phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP năm 2019 với giá bằng mệnh giá.

Xét thấy giá cổ phiếu HBC trên thị trường có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động ảnh hưởng đến khả năng phát hành thành công.

Do đó HĐQT đã quyết định tạm hoãn kế hoạch và xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong thời gian tới.

Con trai Chủ tịch được đề cử vào HĐQT

Hòa Bình sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trương Quang Nhật từ ngày 28/5 và xem xét bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hiện HĐQT của Tập đoàn đang có 8 thành viên với 3 thành viên độc lập.

Ứng cử viên được HĐQT đề cử cho vị trí thành viên HĐQT là ông Lê Viết Hiếu – Phó Tổng giám đốc. Ông Lê Viết Hiếu là con trai của Chủ tịch Lê Viết Hải, sinh năm 1992. Ông Hiếu có trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp Trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo của Mỹ.

Từ năm 2014 – 2016 ông là Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. 2016 – 2018 ông đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài của Tập Hòa Bình.

Từ năm 2018 – tháng 4/2019 ông là  Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và từ tháng 5/2019 đến nay là  Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại khu vực miền Bắc của Tập đoàn.

Bên cạnh việc ứng cử con trai Chủ tịch vào HĐQT thì tại đại hội cũng trình cổ đông thông qua việc ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn.

Hoàng Kiều